I gjithë stafi ynë i kualifikuar dëshiron t’ju trajtojë ju jo si nje pacient ,por si një partner i mirëinformuar për kujdesin shëndetësor, i cili njeh mirë te drejtat dhe përgjegjësitë e tij.

Tel: +355 4 2223906/2232021
E-mail: poliambulanca@fzkm.org
Tel: +355 4 22 73 294
E-mail: stomatologjia@fzkm.org 
Tel: + 355 4 2273296
Email: info@fizioterapia.al
Tel: +355 42 273 290
E-mail: info@unizkm.al

TE REJAT NGA FONDACIONI

[lptw_recentposts layout=”thumbnail” post_type=”post” link_target=”self” category_id=”34″ space_hor=”10″ space_ver=”10″ columns=”4″ order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”4″ post_offset=”0″ reverse_post_order=”false” exclude_current_post=”false” override_colors=”false”  width=”240″ background_color=”#90eded” text_color=”#0a0a0a” show_date_before_title=”true” show_date=”true” show_time=”true” show_time_before=”true” show_subtitle=”true” date_format=”d.m.Y” time_format=”H:i” no_thumbnails=”show”]

SI TE PRENOTONI SHERBIME?

  • Poliambulanca
  • Farmacia
  • Qendra e Rehabilitimit Dhe Mjekesise Sportive
  • Qendra Spitalore Universitare
  • Qendra e Rehabilitimit
Lini nje takim!

PROMO VIDEO

 

PARTNERET TANE NDERKOMBETARE

LOGO-CONGREGAZIONE
gap-open-caring-hands-300x281