bertoldi

I lindur në Trento 2 gusht 1956 nga Cesarino e Rosalinda Caneppele . I dyti prej kater femijeve.
Liceu Klasik Padre Monti ne Rome, u diplomua në vitin 1976 ne bachelor ne Teologji prane Universitetit Apostolik te Romes ne 1989.
Edukator profesional prane Institutit të Kërkimeve Shkencore Eugenio Medea te Bosisio Parini.
Pjesmarres në Kongregatës “Bijtë e Zojës së Papërlyer” qe nga viti 1973.
Prift qe nga viti 1985.

Rolet ne Kongregatën “Bijtë e Zojës së Papërlyer” :

1976 – 1995:  Edukator i fëmijëve me probleme familjare ose me probleme të të mësuarit në shkollë.
1989- 1995:  Superior i komunitetit “Padre Monti di Erba”( Co ) . Përgjegjës për komunitetet e strehimit “Il Posto e Orizzonte”. Koordinator i Qendrës së Formimit Profesional “Padre Monti di Erba”.
1995:  Zgjedhur ne Keshillin Provencial por dha doreheqjen per detyra jashte vendit.
1995-2001:  Superior i komunitetit në Paranaque,Filipine. President i Kongregates NGO te “Sons of Immaculate Conception Incorporated”.
1997-2001:  Delegate superior i CFIC.
2002-2010:  Famulltar ne “Konceptin e Paperlyer” ne Vaughan, Ontario, Canada.
2003-2010:  Delegat superior i CFIC ne Delegates e Amerikes se Veriut.
2010-2013:  Famulltar i pergjithshem i Kongregatës “Bijtë e Zojës së Papërlyer”.
2011-2014:  Superior i Komunitetit Spitalor Fetar IDI.
2012-2013:  Pergjegjes i provinciave italiane (Delegate i pergjithshem superior).
2011:  President i FZKM.

Fondacionet :

1989:  Komuniteti strehimi “Orizzonte Erba”.
1990:  Komuniteti strehimi “Il Posto Erba”.
1996:  Novitiate House ne Pangsanjan Laguna Philippines.
1999:  Shtëpi për jetimët dhe fëmijët në nevojë , Lilo Han , Cebu , Philippines.
2000:  Shtepi formimi në Calbajon , Samar Filipine.
2003:  Komuniteti “Saint Mary'” në Saint Paul, Minnesota Usa.
2003:  Komuniteti “Beato Luis Monti” në Meksikë.
2007:  Komuniteti “Our Lady of Grace” në Calgary, Alberta , Kanada.
2009:  Komuniteti “Santa Maria Gorett”i në Edmonton, Alberta , Kanada.

Aktivitete Të Tjera :

1989 – 1992 :  Programi “Il Fratello” në Radio Maria, Itali.
1992 – 1995 :  Asistent Spiritual Scout Group 3 Saronno Italy.
2002- 2010:  Programi “Dokumentet e Magjisterit të Kishës ” në Radio Maria, Kanada.
2006 – 2010 :  Anëtar i Këshillit të klerikëve të Kryedioqeza te Torontos.
2006 – 2010 :  Kryetar i Komisionit italiane baritore e Kryedioqeza e Torontos.
2006 – 2010:  President i komisionit Pastoral italian te Kryedioqezes se Torontos.