Infektologjia është ajo degë e mjekesisë që merret me sëmundjet e shkaktuara nga bakteret, viruset, infeksionet mykotike ose parazitologjike. Njohja e të gjithë këtyre faktorëve dhe ndqrhyrja mjekësore bën të mundur parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve infektive.

Mjeket

Renata Shkjezi
Renata Shkjezi