Kardiologjia  merret me studimin e strukturës, funksionin dhe sëmundjet e zemrës. Si degë e mjekësisë kardiologjia llogaritet te nëndegët e mjekësisë interne, e cila studion sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut pranë zemrës.

Ekokardiografia (Ekografia e Zemres) perfaqeson nje prej metodave baze moderne te kerkimit ne lidhje me semundjet e zemres. Ajo eshte plotesisht e besueshme, krejtesisht e pademshme dhe mund te riperseritet me lehtesi. Pervoja e kardiologut i cili drejton ekzaminimet luan nje rol shume te rendesishem,per mjekimine metejshem te pacientit.

Mjeket

Prof.Asc. Numila Kuneshka
Prof.Asc. Numila Kuneshka