Laboratori i analizave është një nga investimet e rëndësishme të bëra në poliambulancë si për aparaturat bashkëkohore ashtu edhe për kualifikimin e stafit.

Analizat që bëhën në këtë laborator janë:

  • Biokimike
  • Hematologjike
  • Hormonale
  • Mikrobiologjike
  • Sierologji-infektive
  • Cito-Histo-Patologjike

 TËRHEQJA E ANALIZAVE LABORATORIKE

Ju lutemi paraqituni tek recepsioni në orarin e caktuar më parë duke marrë me vete faturën. Në pamundësi për tu paraqitur personalisht ato mund ti tërheqë një i afërm i lejuar nga vetë ju.

Mjeket