Laboratori i Analizave

Laboratori i Analizave te Poliambulancës”Atë Luigji Monti”, është e organizuar si më poshtë:

 1. Kimia Klinike
 2. Hematologjia
 3. Elektroforeza
 4. Hemostaza
 5. Markers Tumorale
 6. Hormone
 7. Imunologjia
 8. Mikrobiologjia
 9. Bakteriologjia
 10. Sierologjia
 11. Analiza Urine
 12. Histopatologjia (Pap Test, Biopsi, Citologji, Imunohistokimia)

Siguria në administrimin e të dhënave të pacientit, ndjekja e proceseve dhe kontrolli i vazhdueshëm i cilësisë, udhëheqin çdo ditë aktivitetin e stafit të specializuar të laboratorit.

Instrumentalizimi i Laboratorit, lejon marjen e rezultatit në mënyrë të shpejtë dhe plotësisht të besueshme.

Ofrimi i një game të gjërë analizash si dhe një nivel i lartë specializimi dhe kompetencë e personelit,janë meritë e laboratorit të Poliambulancës”Atë Luigji Monti”.

Paketa Check-Up dedikuar Parandalimit

Krahas specialiteteve të ndryshme klinike, laboratori ofron paketa kontrolli  të analizave laboratorike,që kanë për qëllim shqyrtimin e patologjive specifike për meshkuj ose femra,ku sipas  grupmoshave te tyre vlerësohet në një moment të vetëm,gjendja shëndetësore, për të parandaluar ndonjë sëmundje apo për t’i mbajtur ato nën kontroll të vazhdueshëm.

Anatomia Patologjike ka nje  rol venditar  ne percaktimin kliniko-terapeutik te pacientit.

Roli i Anatomo – patologut, ashtu si  ne rastet e kontrollit, percakton diagnozen e ndikon ne zgjedhjet diagnostiko-terapeutike te duhura per pacientin, dhe drejton zgjedhjet e  kirurgjikale, te klinicisteve e onkologeve, sidomos persa i perket  pazientit onkologjik .

Lindur  si nje discipline para-kirurgjikale per analizen makroskopike te masave tumorale primare dhe metastazave, tashme klinikisht evidente, Anatomia patologjike, fale zhvillimit te teknikave diagnostike strumentale pre-operatore radiologjike dhe endoskopike, eshte shtyre me tej, drejt identifikimit te tumoreve malinje ne stade te hershme,te tumoreve beninje, displaziteetj. Progresi i vazhdueshem ne shkence dhe teknologji ka bere qe Anatomia patologjike te zgjeroje kufijte e saj drejt sektoreve inovative sic eshte imunohistokimia, gjenetika molekulare dhe  citogjenetika, metoda, keto te ashtuquajtura ndryshe” patologji molekulare “kompletojne fushen tradizionale te investigimit  histopatologjik.

Anatomia patologjike eshte sot nje shkence transversale, e cila ka ditur te zhvillohet duke qene ne harmoni me inovacionin dhe nepermjet pasurimit e zhvillimit te dijeve, arriti te behej nje sektor me vete brenda te cilit ka nje nderthurrje te larmishme subspecialitetesh.  

Anatomia Patologjike ne poliambulancen “Ate Luigji Monti”,fale  kompetencave te specializuara ne organiken e tij, si dhe teknologjive te avancuara qe ai disponon, eshte ne gjendje te ofroje nje sherbim histopatologjik ekselent, drejtuar  fillimisht pazienti dhe mjekeve specialist, me metoda citologjike, histologjike dhe imunohistokimike me kualitet dhe me kthimin e pergjigjes brenda harkut kohor 5 dite pune.

Dixhitalizimi i anatomise patologjike ne poliambulancen”Ate Lugji Monti”:nje sherbim unik ne Shqiperi.

Kapaciteti  i Anatomise Patologjike ne poliambulancen”Ate Luigji Monti”, per te ekzaminuar ne distance imazhet e dixhitalizuara, perfaqeson nje mundesi me shume per te promovuar nje sherbim te kompletuar ne favor te patologeve tetjere dhe mjekeve specialist si, gjinekologe, dermatologe, gastroenterologe, urologe etj. tecileve i nevojitet, ne rutinen e tyre normale, ekzaminimi  cito-histopatologjik .Telepatologjia eshte nje vlere me teper per patologun disponibel, i cili ne distance, mund te kryeje nje rishikim te rasteve te veshtirasi “nje opinion te dyte”, ne nje kohe te shpejte. Fale  krijimit te nje arkivi te dixhitalizuar, patologu  mund te interpretoje imazhet dixhitale per rishikim dhe  te japi nje pergjigje elektronike edhe brenda 24 oreve nga  skanerizimi.

Prof. Augusto Orlandi – Professore Ordinario di Anatomia Patologica

Responsabile Serviziodi  Anatomia Patologica del “Poliambulatorio Padre Monti”

Mjeket

Prof.Dr.Ndok Marku
Prof.Dr.Ndok MarkuPergjegjes Laboratori
Prof.Asc.Gentjan Kasmi
Prof.Asc.Gentjan Kasmi Mikrobiologjia
Prof.Augusto Orlandi
Prof.Augusto Orlandi Pergjegjes i sherbimit te Anatomise Patologjike