Neurologjia është një degë e mjekësisë që trajton çrregullimet e sistemit nervor qëndror dhe periferik, si dhe sëmindjet disfunksion muskular,tipet e ndryshme të plakjës,sëmundjet autoimune me origjinë infektive (skleroza multiple).

Mjeket

Dok.Shk.Diana Naço
Dok.Shk.Diana Naço