Ortopedia është disiplinë mjekësore që studion sistemin muskuloskeletal.

Mjekët ortopedë janë të specializuar në diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve të: vizite ortopedike, infiltrim brenda artikulacioneve të gjurit, shpatulles, artocentesi, trajtim paravertebral.

Shërbimi ortopedik përfshin parandalimin dhe trajtimin e deformimeve të lindura dhe të fituara të sistemit muskuloskeletal, diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve që janë të lokalizuara në organet e mbështetjes dhe lëvizjes, dmth kolona vertebrale, gjymtyrët, artikulacionet, etj.

Mjeket

Dr.Flamur Vellku
Dr.Flamur Vellku