Radiologjia

Radiologjia mjekësore(Imazheria), është dega e mjekësisë që merret me prodhimin dhe interpretimin e imazheve radiologjike për qëllime diagnostike ose terapeutike. Ajo quhet edhe radiologji diagnostike ose radiodiagnostikë. Këto terma janë në fakt ekuivalente dhe rrjedhin nga parimi bazë për marrjen e imazheve radiologjike, domethënë përdorimi i rrezatimeve jonizuese të veçanta (rrezet X).

Radiologjia ka pësuar gjatë pesëdhjetë viteve të fundit një zhvillim te madh në fushën diagnostike dhe terapeutike dhe sot zë një rol themelor dhe të domosdoshëm në diagnostikimin dhe trajtimin e një numri gjithnjë në rritje të sëmundjeve njerëzore.
Radiologu(Imazheristi), është një specialist i cili, në sajë të aftësive të fituara klinike dhe radiologjike dhe duke përdorur metodat diagnostike të avancuara teknologjike, merret me menaxhimin diagnostik dhe terapeutik të pacientit në bashkëpunim me specialistë të tjerë mjekësorë.
Për të kryer ekzaminimin është e nevojshme që pacienti të heqë rrobat e veshura dhe çdo send metalik të pranishëm në vendin që duhet të ekzaminohet.
Nuk ka kufizime të veçanta për t’iu nënshtruar këtij lloji të ekzaminimit.Për gratë shtatezëna,rrezatimi jonizues mund të jetë në të vërtetë i dëmshëm për fetusin. Në rast të shtatzënisë hetimi kryhet vetëm nëse është absolutisht i nevojshëm dhe nuk mund të zëvendësohet me metoda të tjera që nuk përdorin rrezatim jonizues.
Radiografia nuk është e dhimbshme:rrezet-X nuk shkaktojnë ndonjë ndjesi kur kalojnë nëpër trup. Rrezatimi jonizues, megjithatë, sjell një efekt biologjik në indet qe përshkon, pavarësisht dozës së rrezatimit që për cdo grafi është shumë e ulët,këshillohet patjetër rekomandimi i mjekut.
Mamografia

Çfarë është mamografia?

Mamografia është një ekzaminim themelor për parandalimin e kancerit të gjirit.Kjo është një teknikë morfologjike diagnostikuese (e cila më pas duke studiuar formën dhe strukturën e gjirit) lejon për të zbuluar lezione të gjirit në një fazë të hershme, të cilat shfaqen në formën e gjendrave me kufij të parregullt, mikrokalcifikime polimorfike, apo fushat e shtrembërimeve strukturore.

Mamografia është një ekzaminim që përdor rrezatimin jonizues, por teknikat e fundit lejojnë përdorimin e një doze rrezatimi jonizues jashtëzakonisht të ulët.

Mamografia mbetet standardi i artë për shqyrtimin e kancerit të hershëm të gjirit.
Është shumë e rëndësishme që gratë të kuptojnë dallimin midis një mammografie(screening) dhe një mamografie diagnostikuese.

Mamografia Screening – mamografia vjetore e kontrollit eshtë e rekomanduar për gratë që janë 40 vjeç e lart, ose gratë nën 40 vjec, me faktorë të veçantë të rriskut për kancerin e gjirit.Ju nuk duhet qe të keni ndonjë shenjë ose simptomë jo normale për të bërë një kontroll të gjirit;Ato bëhen për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit apo problemeve të tjera të shëndetit të gjirit. Tetëdhjetë për qind e tumoreve të gjetura gjatë një mamografie janë të parrezikshme për jetën e gruas.

Mamografia diagnostikuese – Nëse në një mamografi-screening shfaqen anomali, një masë në gji apo ndryshime të tjera (te gjetura gjatë një vetë-ekzaminimi, ose nga mjeku), ne do t’i referohemi këtij lloji të mamografisë . Imazhet diagnostike mund të përfshijnë mamografi me shtypje ose zmadhim shtesë, mamografi te marrë nga kënde të ndryshme ose ekografi të gjirit.

Mamografia nuk kërkon ndonjë parapërgatitje të vecantë,(përvec grave jo në menopauzë)që duhet t’i nënshtrohen ekzaminimit në periudhën 4-5 ditë pas menstruacioneve. Kjo është për të shmangur mamografinë në periudhën e ovulimit, kur në përgjithësi gjiri është shumë i tensionuar dhe shpesh e dhimbshme.
Mamografia zakonisht nuk është një ekzaminim i dhimbshëm dhe zakonisht kryhet pa përdorimin e anestezisë ose të qetësuesve. Doza e ulët e rrezatimit jonizues në të cilin pacienti është i ekspozuar, e bën vlerën diagnostikuese shumë më të lartë se efektet anësore të mundshme. Një zhvillim i ri teknologjik i kohëve të fundit përfaqësohet nga aplikimi i teknikës dixhitale. Krahasuar me teknikën tradicionale, mamografia dixhitale lejon të reduktojë më tej dozën e rrezatimit, përballë cilësisë së shkëlqyer të imazhit.
Ekzaminimi zgjat disa minuta dhe kryhet me një instrument të veçantë radiologjik të quajtur mamografi, i aftë për të projektuar rreze X të fokusuara në gji.
Për ta bërë më të qartë imazhin dhe për të minimizuar dozat e rrezatimit, gjoksi është vendosur në një mbështetje të veçantë dhe është ngjeshur lehtë ndërmjet dy pllakave të plastifikura. Në këtë mënyrë, përbërësit kryesorë të gjirit (indin dhjamor dhe gjëndrave) e bëjnë më të lehtë studimin e tyre, duke shmangur mbivendosje të strukturave (d.m.th imazhe të rreme) dhe duke përdorur doza të ulëta të rrezatimit (duke zvogëluar trashësinë e gjirit zvogëlon dozën e rrezatimit që do të lëshohet).
Mamografia pasohet zakonisht nga një ekzaminim klinik e kompletuar me krahasimin me mamografitë e kryera më parë, për të identifikuar ndonjë ndryshim të mundshëm.

Mjeket

Dr.Edmond Nica
Dr.Edmond Nica
Dr.Shyqyri Hasimi
Dr.Shyqyri Hasimi
Dr.Emira Hysa
Dr.Emira Hysa
Dr.Stavri Muka
Dr.Stavri Muka