Radiologjia është degë e mjekësisë, e cila përdor teknologji fotografike për të diagnostikuar sëmundje, si dhe për kërkime shkencore. Radiologjia ka pësuar në pesëdhjetë vitet e fundit një zhvillim të jashtëzakonshëm falë dixhitalizimit te saj në diagnostike dhe terapeutike dhe sot zë një rol qëndror dhe thelbësor në diagnostikimin dhe trajtimin e pjesës më të madhe të sëmundjeve të njeriut.

Mjeket

Dr.Edmond Nica
Dr.Edmond Nica
Dr.Shyqyri Hasimi
Dr.Shyqyri Hasimi
Dr.Emira Hysa
Dr.Emira Hysa
Dr.Stavri Muka
Dr.Stavri Muka