Reumatologjia është specialitet që merret me diagnostifikimin dhe trajtimin e sëmundjeve autoimune dhe reumatizmale.Ky specialitet merret edhe me diagnozën e hershme të osteoporozës,si dhe mjekimin e saktë apo parandalimin e avacimit të saj.

Mjeket

Dok.Shk. Fatos Hoxha
Dok.Shk. Fatos Hoxha
Dr.Ledio Çollaku
Dr.Ledio Çollaku