Ju duhet te prenotoni me telefon apo edhe personalisht ekzaminimet per specialitetet të cilat jane në ditë dhe orare të caktuara te javës.

Poliambulanca

Tel: +355 4 2223906/2232021
E-mail: poliambulanca@fzkm.org

Qendra Stomatologjike

Tel: +355 4 22 73 294
E-mail: stomatologjia@fzkm.org

Qendra e Rehabilitimit

Tel: + 355 4 2273296
Email: info@fizioterapia.al