Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Ju duhet te prenotoni me telefon apo edhe personalisht ekzaminimet per specialitetet të cilat jane në ditë dhe orare të caktuara te javës.

Qëndra Stomatologjike

Tel: +355 4 22 73 294
E-mail: stomatologjia@fzkm.org