Ju duhet te prenotoni me telefon apo edhe personalisht ekzaminimet per specialitetet të cilat jane në ditë dhe orare të caktuara te javës.

Qëndra Stomatologjike

Tel: +355 4 22 73 294
E-mail: [email protected]