Njoftime per pune

Njoftim Për punësimin e një shoferi pranë Universitetit Katolik ZKM, selia e Elbasanit

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një shofer për selinë e Elbasanit. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është 30 orë nëjavë, duke filluar brenda muajit dhjetor 2018.
Kandidatët e interesuar duhet të zotërojnë:

– njohje të mirë

26 Nëntor, 2018|Njoftime per pune|0 Comments

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA SPECIALISTA QUALIFICATO PER UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE & MARKETING

La Fondazione NSBC intende assumere una specialista qualificato come in oggetto. L’impegno lavorativo è full-time a partire da novembre 2018.

L’incarico prevede:

La programmazione e la realizzazione della promozione delle attività della Fondazione NSBC e le sue strutture
Organizzazione di vari eventi, tra cui conferenze, seminari, conferenze stampa, workshop e press tour, ecc.;
Pianificazione,

19 Tetor, 2018|Njoftime per pune|0 Comments

Shpallje vend i lirë pune – Kujdestar

Fondacioni ZKM kërkon të punësojë një kujdestar për Universitetin Katolik ZKM. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 1- vjeçare me kohë të plotë, me një periudhë prove tre mujore duke filluar nga data 22 gusht 2016.

14 Korrik, 2016|Njoftime per pune|0 Comments

Shpallje vend i lirë pune – Recepsioniste

Fondacioni ZKM kërkon të punësojë një recepsioniste për Universitetin Katolik ZKM. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 1- vjeçare me kohë të plotë, me një periudhë prove tre mujore duke filluar nga data 1 gusht 2016.

14 Korrik, 2016|Njoftime per pune|0 Comments

Shpallje vendin i lire pune- Farmaciste

Farmacia “IDIAL” ka shpallur proçedurat e seleksionimit me qëllim punësimin me kohë të përcaktuar të një farmacisti/farmacisteje.

20 Qershor, 2016|Farmacia Idial, Njoftime per pune|0 Comments