Njoftime per pune

Shpallje vend i lirë pune – Kujdestar

Fondacioni ZKM kërkon të punësojë një kujdestar për Universitetin Katolik ZKM. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 1- vjeçare me kohë të plotë, me një periudhë prove tre mujore duke filluar nga data 22 gusht 2016.

Korrik 14th, 2016|Njoftime per pune|0 Comments

Shpallje vend i lirë pune – Recepsioniste

Fondacioni ZKM kërkon të punësojë një recepsioniste për Universitetin Katolik ZKM. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 1- vjeçare me kohë të plotë, me një periudhë prove tre mujore duke filluar nga data 1 gusht 2016.

Korrik 14th, 2016|Njoftime per pune|0 Comments

Shpallje vendin i lire pune- Farmaciste

Farmacia “IDIAL” ka shpallur proçedurat e seleksionimit me qëllim punësimin me kohë të përcaktuar të një farmacisti/farmacisteje.

Qershor 20th, 2016|Farmacia Idial, Njoftime per pune|0 Comments