Përdorimi i logos së Qendres Universitare Spitalore “Zoja e Këshillit të Mirë” është e drejtë ekskluzive e Insitucionit. Për të gjithë të interesuarit, me qëllim promovimin e Qendres Universitare në media, shtyp, web, konferenca, seminare, konferenca, takime shkencore, kulturore, sociale dhe ekonomike, janë të ftuar të kontaktojnë pranë sekretarisë së rektorit në adresen e e-mail: [email protected] për pëdorimin e logos .