Është trajtim që realizohet nëpërmjet disa manovrave dhe teknikave me qëllime terapeutike apo parandaluese, të cilat aplikohen manualisht mbi indet muskulare, kockore, konektivale (lidhore) dhe nervore për të arritur në mënyrë direkte ose reflekse ndërveprime fiziologjike që ekuilibrojnë çrregullimet organike.

Alikohen metoda të ndryshme trajtimi si: Mèzierés,Kabat,Bobath, Mackenzie, etj.

Ndër trajtimet manuale që kryhen pranë qendrës janë: Riedukimi Postural Global, riedukimi kardio-respiratore, linfodrenazhi, kinesiotape, fashimi funksional, fiziokineziterapia, etj.