Ju duhet te prenotoni me telefon apo edhe personalisht ekzaminimet per specialitetet të cilat jane në ditë dhe orare të caktuara te javës.

Qendra e Rehabilitimit

Tel: + 355 4 2273296
Email: [email protected]