• Parandalimi i sëmundjeve duke ofruar një shërbim shëndetësor cilësor të standarteve evropiane për popullsinë shqiptare.

  • Të ndihmohet në përmirësimin e kushteve të jetës dhe të shëndetit të personave.

  • Të ndihmohet në formimin e popullsisë, në veçanti të rinisë, qoftë për formimin profesional qoftë për atë universitar.

  • Të ndihmohet i afërmi, më të dobtit dhe ata që janë në nevojë.

  • Të ecet gjithmonë me kohën për gjithçka që u përket shërbimeve shëndetësore dhe formimit të përhershëm të personelit që shërben në strukturat e Fondacionit etj.

PARTNERET TANE NDERKOMBETAR