Teknologji ultramoderne që mundëson analizën e shpinës dhe postures, pa lëshimin e ndonjë rrezatimi te demshëm, tërësisht jo-invazive dhe pa efekte anësore.

Për sa u tha më sipër aplikimi i kesaj aparature eshte i mundur per patologji dhe programe te ndryshmre, si pershembull:

  • SCREENING PËR FËMIJËT
  • MONITORIMI (perfshire edhe gratë shtatzëna) i pacientëve me SKOLIOZE-IPERKIFOZE dhe IPERLORDOZE
  • SUPORT KONTROLLI MBI NDERHYRJET TERAPEUTIKE DHE REZULTATET E TYRE

SINJALET KRYESORE:

* SKOLIOZA

* QËNDRIMET SKOLIOTIKE

* POSTURA E GABUAR

* DISFUNKSIONET CRANIO-MANDIBULARE

* PARAMORFIZMAT E GJYMTYREVE TE POSHTEM

* KEQPOZICIONIMI I KEMBES