Fondacioni ZKM kërkon të punësojë një recepsioniste për Universitetin Katolik ZKM. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 1- vjeçare me kohë të plotë, me një periudhë prove tre mujore duke filluar nga data 1 gusht 2016.

Shkarko bandon