Qendra e Stomatologjise

Pjesmarrje aktive ne Eventet Shkencore te organizuara

Pedagoget dhe Mjeket e Klinikes stomatologjike kane qene aktive me prezencen e tyre ne komunikime shkencore pergjate gjithe eventeve te organizuara ne fushen e dentistrise per vitin 2015.
Numerohen nje sere eventesh ne nivel kombetare ku Klinika Stomatologjike eshte perfaqesuar si psh  Takimi I  II I Ortodonteve Shqiptare  , Kongresi Mbarekombetare Shqiptare e Stomatologjise, jashte Shqiperie

16 Maj, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments

Aplikimi i anestezise se thelle ne dentistri

Aplikimin i kesaj metode  perben nje avantazh ne trajtimet stomatologjike tek pacienti jo bashkepunues dhe  shpesh here perben te vetmen alternative per pacientet fobike ose me problematika si autizmi apo sindroma te ndryshme.

 

 

 

 

6 Maj, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments

Kurs perfeksionimi ne urgjence dhe nderlikime mjeksore ne stomatologji

Pergjegjesia primare e dentistit konsiston ne garantimin e shendetit te pacientit,duke marre parasysh thenien “primum non nocere”. Qellimi I Stomatologut eshte te parandaloj, diagnostikoje dhe te trajtoj urgjencat dhe emergjencate mjeksore(EM) qe mund te shfaqen ne praktikat odontoiatrike. Si fillim duhet te themi se fjala “urgjence”do te thote nje kusht patologjik qe kerkon nje trajtim brenda 24 oreve ndersa

28 Prill, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments

Kurs Klinik ne Ortodonci

6 Prill, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments