Qendra e Stomatologjise

Kurs perfeksionimi ne urgjence dhe nderlikime mjeksore ne stomatologji

Pergjegjesia primare e dentistit konsiston ne garantimin e shendetit te pacientit,duke marre parasysh thenien “primum non nocere”. Qellimi I Stomatologut eshte te parandaloj, diagnostikoje dhe te trajtoj urgjencat dhe emergjencate mjeksore(EM) qe mund te shfaqen ne praktikat odontoiatrike. Si fillim duhet te themi se fjala “urgjence”do te thote nje kusht patologjik qe kerkon nje trajtim brenda 24 oreve ndersa

Prill 28th, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments

Kurs Klinik ne Ortodonci

Prill 6th, 2016|Qendra e Stomatologjise|0 Comments