Aplikimin i kesaj metode  perben nje avantazh ne trajtimet stomatologjike tek pacienti jo bashkepunues dhe  shpesh here perben te vetmen alternative per pacientet fobike ose me problematika si autizmi apo sindroma te ndryshme.

 

IMG_0178 IMG_0222