Diplomuar ne Fizioterapi prane Universitetit Katolik “Zonja Keshillit te Mire” ne nentor 2014.

Certifikuar ne kurset e meposhtme teriko praktike:

2012- Terapia manuale 1

2013- Terapia manule 2

2014- Terapia manule 3

2014- Trajtimi dhe riedukimi global i kolones

2014- Patologjite e mesit dhe te kolones

2015- Metoda Hakomi, organizuar ne Rome

2016- Immediate Best Balance Manipulative,organizuar nga ostepati japonez Atsushi Nakamura

2016- Asistent ne kursin e Terapise Manuale Baze

2016- Asistent ne kursin e Terapise Manuale 1

2016-  Manipulimi Visceral 1, i organizuar nga Instituti i Osteopatis Barral Itali

2016- TISE 1, Terapi somato-emocionale organizuar ne Rome

2016- TISE 2, Terapia somato-emozionale organizuar ne Rome

2017- “Taping Dinamico” ,Trajnim ne perdorimin dhe aplikimin e taping organizuar nga instituti italian i osteopatie ASOMI, Prane QRMS

2017- “Terapia manuale tel Lombalogjia”,organizuar ostepat italian prane QRMS

2017- Metoda Terapeutike ne Hidrokineziterapi ,prane QRMS

Nga 2015 deri ne dhjetor 2016 kam punuar ne disa klinika me emer ne Tirane.

Nga janar i 2017 jam fizioterapist dhe tutor prane klinikes se “Universitetit Zonja Keshillit te Mire”