Diplomuar ne Fizioterapi prane Universitetit Katolik “Zoja e Keshillit te Mire” ne nentor 2009

Specializuar ne Fizioterapi Pediatrike prane Universitetit te Firenzes ne prill te 2013

Certifikuar ne kurset e meposhtme teoriko-praktike:

 • 2011; “Hidrokineziterapia” organizuar nga Fondacioni Dokita dhe QRMS, Tirane,
 • 2011; “Trajtimi i Piede torto, metodo Seringe” organizuar nga Qendra Spitalore Universitare Meyer, Firenze
 • 2012; “ Demtimet obstetrike te pleksit brakial” organizuar nga Qendra Spitalore Universitare Meyer, Firenze
 • 2012; “ Aftesimi motorrik dhe tekonoligjte e reja” organizuar nga Qendra Spitalore Universitare Meyer, Firenze
 • 2012; “ Vlersimi dhe promovimi i zhvillimit psiko-motorrik tek femija” organizuar nga qendra Brazelton dhe Qendra Spitalore Universitare Meyer, Firenze
 • 2012; “ Sintomatologjia neuroevolutive ne vitin e pare te jetes se femijes” organizuar nga qendra Brazelton dhe Qendra Spitalore Universitare Meyer, Firenze
 • 2013; “ Terapia manuale” organizuar nga Qendra e Rehabilitimit dhe Mjeksise Sportive, Tirane
 • 2014; “ Taping aplikimet dhe efektet terapeutike” organizuar nga Qendra e Rehabilitimit dhe Mjeksise Sportive, Tirane
 • 2014; “ Patologjite e kolones vertebrale” organizuar nga Shoqata Italiane e e Gjimnastikes Mjeksore (SIGM)
 • 2014; “ Zhvillimi i Aftesive motorrike baze tek femijet me SD” organizuar nga Fondacioni Down Syndrome Albania ne bashpunim me Dr.P.E.M. Lauteslager(PhD)
 • 2015; “ Aktiviteti fizik dhe sportiv per personat me aftesi te kufizuara” organizuar Komiteti Italian Paraolimpik ne Viterbo, Itali.
 • 2017

Ne vazhdim Fizioterapiste prane Qendres Universitare te Rehabilitimit Zoja e Keshillit te Mire

Profesioniste e lire prane Fondacionit Down Syndrome Albania

Autore e projektit te kerkimit shkencor me teme “ Perdorimi i pompes Baclofen ne femijet me demtime neurologjike te trajtuar prane Qendres Spitalore Universitare Meyer, Firenze ne periudhen 2004-2012.