Farmacia jone i dedikohet kerkesave te klientit duke i ofruar nje sere sherbimesh si:
Pergatitje Galenike
Konsulta Kozmetike
Matje e tensionit falas
Peshe dhe gjatesi falas

PARTNERET TANE NDERKOMBETARE

Ofrojmë free checkup të lëkurës dhe free checkup të tensionit