Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë” në Tiranë, në bashkëpunim me Universitete të ndryshme Italiane mes të cilave Universiteti i Tor Vergatës në Romë, Universiteti i Barit dhe ai i Milanos, prej disa vitesh kanë promovuar degën e Fizioterapisë, që është pjesë e Fakultetit të Mjekësisë. Kjo degë studimesh, tre-vjeçare, përfundon me provimin përfundimtar dhe dhënien e Diplomës së nivelit I në Fizioterapi, diplomë kjo e njohur nga Universiteti i Tor Vergatës në Romë. Dega e Fizioterapisë ka si qëllim formimin e operatorëve me njohuri dhe kompetenca të nevojshme për zhvillimin e vetë aktivitetit për ndërhyrje parandaluese, kurimin dhe rehabilitimin në zonat lëvizëse të funksioneve të sipërme si dhe të atyre të brendshme të shkaktuara nga aktiviteti patologjik. Të diplomuarit në Fizioterapi janë të aftë të përcaktojnë me saktësi planin e rehabilitimit për pacientin si dhe të zhvillojnë profesionin e tyre në strukturat shëndetësore qofshin ato publike apo private.

Lexoni ketu te gjithe artikullin