Diplomuar në Mjekësi dhe Kirurgji me 110 e shkëlqyeshëm në Universitetin “Tor Vergata”, Romë dhe është specializuar me 50 e shkëlqyeshëm në Anestezi Reanimatore po në të njëjtin universitet.

Fituar konkursin e Doktoraturës në Mikrobiologji, Imunologji, Sëmundjet infektive, Transplant organesh dhe Patologjitë e lidhura pranë Universitetit të Mjekësisë dhe Kirugjisë “Tor Vergata”, Romë

Kryer Master në Odontoiatri dhe Protezë Dentare për Anestezi Gjenerale dhe Speciale.
Specializim në Mjekësi dhe Kirurgji për Emergjencat mjeko-kirurgjikale.
Specializim në SPSTD për anestezi reanimatore.
Specializim në PODOLOGIA për anestezi reanimatore.
Specializim në Shkencat Infermjeristike për anestezi reanimatore.
Specailizim në Shkencat e Motorikës për anestezi reanimatore.

Koordinator në Kursin e integruar  në  Emergjencat mjeko-kirurgjikale në fakultetin e mjekësisë dhe të kirurgjisë të Universitetit Katolik ”Zoja e Këshillit të Mirë”.
Koordinator në mësimdhënien e Anestezieologjisë të kursit të Odontoiatrisë dhe Protezës Dentare të së njëjtit Universitet.
Docent i Anesteziologjisë në Kirurgjinë Maksilo-Faciale të shkollës së specializimit në Anesteziologji dhe Reanimacion të Universitetit “Tor Vergata”, Romë.
Tutor në vitin e III të kursit të specializimit në Anesteziologji dhe Reanimacion të Universitetit “Tor Vergata”, Romë.