Ka kryer studimet e larta gjate vitit 2009-2015 prane Universitetit Katolik Zoja e Keshillit te Mire, Fakulteti i Mjekesise, dega Farmaci, me rezultate te larta.

Ne perfundim te studimeve, i eshte nenshtruar provimit te shtetit duke e permbyllur ate me rezultate maksimale.
Duke analizuar imtesisht dieten ushqimore si dhe impaktin e semundjes tek individet e prekur, ka trajtuar suksesshem studimin mbi semundjen autoimune te Celiachia.

Ka finalizuar nje pjese te praktikes profesionale prane farmacise IDIAL si dhe pjesen e mbetur ne farmacine RONDO FARINI ne Milano.

Eksperiencen e saj si farmaciste profesioniste e ka nisur qe prej vitit 2015 ndersa sot ushtron profesionin prane farmacise IDIAL ne pozicionin e farmacistes.

Pjesemarrese e rregullt ne seminaret dhe konferencat e ofruara per profesionin perkates.