Diplomuar në Odontoiatri dhe Protezë Dentare me 110 e shkëlqyeshëm, pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Diplomuar në Fakultetin e Mjeksisë me 110 pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Specializant në repartin e Kirurgjisë Oro-Maxilo-Faciale pranë Spitalit Universitar “Nënë Tereza”

Pedagog në lëndën dhe praktikat studentore në Patologjinë Orale dhe pjesë e departamentit të Kirurgjisë në Fakultetin e Mjeksisë pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Drejtor Teknik pranë Klinikës Stomatologjike Universitare “Zoja e Këshillit të Mirë”, nga 2010 në 2014 dhe nga 2016 e në vazhdim

Mjek stomatolog në repartin e Kirurgjisë Orale pranë kësaj klinike
Autor i publikimeve në nivel nacional