“Trajtimi interceptiv tek pacientet ortodontik ne faze rritjeje, merr nje rol te rendesishem ne kontrollin dhe menaxhimin koherent te keqkafshimit” cit. prof. Paola Cozza